Spravodaj Maják 3 / 2020

S radosťou oznamujeme, že vyšlo nové číslo spravodaja Maják 3 / 2020.

Z obsahu:

Úvodné slovo br. kazateľa Kopilca

Ako sme sa mali v zbore Revúca

 • Sobotné škôlky
 • „Uzlíky života“
 • Oslava narodenín
 • Zabudli sme? (Skutočný príbeh Evky Huťanovej – zamyslenie)
 • Vrabček – zamyslenie

Čo je nové v zbore Rožňava

 • Videorozhovory
 • Sobota opäť v zbore
 • Skupinka v zbore – opekačka

Momentálne je spravodaj Maják distribuovaný prostredníctvom traktátnikov jednotlivým členom zborov Revúca a Rožňava. Prečítajte si aj online verziu, na stiahnutie: MAJÁK 03 / 2020

Ak máte nejaké nápady alebo akékoľvek pripomienky a vylepšenia spravodaja Maják píšte na adresu: spravodajmajak@yahoo.com

Zmena programu!

Milí bratia a sestry,
prosíme venujte pozornosť zmene programu, týka sa zboru Revúca za mesiac jún.

Viac sa dozviete v časti Program.

Spravodaj Maják 2 / 2020

Ďakujeme nášmu Nebeskému Otcovi, že napriek komplikovanej situácii Vám môžme oznámiť, že vyšlo nové číslo spravodaja Maják 2 / 2020.

Z obsahu:

Úvodné slovo br. kazateľa Kopilca + zamyslenie M. Vdoviaka

Čo je nové v zbore Revúca

 • Biblické prednášky br. kazateľa M. Riečana
 • Nehybovi prijatí do zboru
 • Benefičný koncert
 • Stretnutia detí („Puzzle života“ a Klúčenky) a stretnutie mládeže i žien
 • Ekumenické a modlitebné stretnutie

Čo sme zažili so zborom Rožňava

 • Cezhraničná bohoslužba
 • Joel 7

Momentálne je spravodaj Maják distribuovaný prostredníctvom traktátnikov jednotlivým členom zborov Revúca a Rožňava. Prečítajte si aj online verziu, na stiahnutie: MAJÁK 02 / 2020

Ak máte nejaké nápady alebo akékoľvek pripomienky a vylepšenia spravodaja Maják píšte na adresu: spravodajmajak@yahoo.com

MIMORIADNE OPATRENIE

Milé sestry a bratia, milí priatelia,

chceme vás touto cestou informovať o krokoch, ktoré sme sa v súvislosti s šírením koronavírusom SARS-CoV-2 vyvolávajúcim ochorenie COVID-19 rozhodli urobiť.

Na základe výzvy zodpovedných orgánov nášho štátu a na základe rozhodnutia vedenia cirkvi sme sa v našich zboroch a skupinách rozhodli prerušiť spoločné sobotné bohoslužby, a to do odvolania (vrátane spoločných stretnutí mládeže, študijných skupín a iných verejných činností). Kazatelia zborov zostávajú vo svojej službe naďalej. Svoju službu vykonávajú podľa potreby a to buď formou osobnej pastorácie, alebo prostredníctvom telefónov či iných komunikačných prostriedkov, ako napr. e-mail, Skype, Facebook, Messenger, Hangouts či WhatsApp. Chceme vás v tejto (veríme že prechodnej) situácii povzbudiť k modlitbám a k štúdiu Božieho slova, hoci v užšom rodinnom kruhu.

More >

Spravodaj Maják 1 / 2020

S radosťou oznamujeme, že vyšlo novoročné číslo spravodaja Maják 1 / 2020. Keďže nám Pán Boh požehnal mnoho zborových akcií, tak sa podarilo vydať rozšírené číslo.

Z obsahu:

Úvodné slovo br. kazateľa J. Kopilca + novoročné blahoželania

Novinky zo zboru Revúca

 • Jéj darčeky (aktivity s deťmi)
 • Návšteva v Holešove
 • Ďalšie aktivity s deťmi
 • Modlitebné stretnutie
 • Krása, ktorá pramení zvnútra (stretnutie žien)
 • Pudingová párty
 • Perníčkovanie
 • Koniec roka 2019
 • Zamyslenie „Indiánsky rituál“

Čo je nové v zbore Rožňava

 • Sobota vďačnosti
 • JOEL v Kežmarku
 • Návšteva br. Romana Uhrina
 • Návšteva Janky Nielsenovej + báseň „Soľ zeme“
 • 50. výročie založenia zboru Markuška

Momentálne bol spravodaj Maják distribuovaný do zborov Revúca, Rožňava a Markuška. Prečítajte si aj online verziu, na stiahnutie: MAJÁK 01 / 2020

Ak máte nejaké nápady alebo akékoľvek pripomienky a vylepšenia spravodaja Maják píšte na adresu: spravodajmajak@yahoo.com

PF 2020

Prajeme Vám Božie požehnanie, nech Vás Pán Ježiš Kristus vedie a ochraňuje aj v Novom roku 2020.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ Mt 28,20b

Zbor Rožňava

Pozvánka – 50 rokov zboru Markuška

V roku 2019 je tomu 50 rokov od založenia zboru v Markuške. V sobotu 7. 12. 2019 poobede si v modlitebni zboru Rožňava pripomenieme ako Pán Boh viedol a požehnával zbor v Markuške, ako sa zvesť evanjelia šírila do okolia tejto dedinky. Momentálne funguje zbor Markuška ako súčasť zboru v Rožňave. Tešíme sa na Vašu účasť, nech je aj táto pripomienka vzniku zboru na chválu a slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Návšteva sestry Janky Nielsenovej

V sobotu 30. 11. 2019 sme chválili Pána Boha za milosť a dary, ktoré nám denne dáva. Spoločné sobotné chvály v našom zbore obohatila a spestrila sestra Janka Nielsenová z Košíc. Sestra Janka nám predniesla niektoré zo svojich básní, zdieľala svoju skúsenosť obrátenia a mohli sme spoznať aj jej knihy. Jej tvorba je oslavou nášho Pána. Tvorí prevažne poéziu pre dospelých a aj deti, a začína tvoriť aj prózu. Prajeme jej veľa Božej inšpirácie, nech ju Pán vedie a požehnáva pri tvorbe a aj v každodennom živote.

Viac info o knihách Janky Nielsenovej:
www.knihyprezivot.weblahko.sk
mail: Janka.Nielsen@gmail.com
mobil: 0904 827 385

Spravodaj Maják 4 / 2019

S radosťou oznamujeme, že vyšlo nové číslo zborového spravodaja Maják 4/2019.

Z obsahu:

Úvodné slovo br. kazateľa J. Kopilca + básne

Ako sme prežili leto v zbore Revúca

 • „Tábor bojovníka“
 • Spoločný guláš na Zdychave
 • Stretnutia detí
 • Stretnutia žien

Novinky zo zboru Rožňava

 • Návšteva br. Márföldiho
 • Jubileá v našom zbore
 • Premietanie filmu v zbore
 • Aktivity ADRA v Rožňave
 • Guláš v Slavošovciach

Momentálne je spravodaj Maják distribuovaný do zborov Revúca, Rožňava a Markuška. Prečítajte si aj online verziu, na stiahnutie: MAJÁK 04 / 2019

Ak máte nejaké nápady alebo akékoľvek pripomienky a vylepšenia spravodaja Maják píšte na adresu: spravodajmajak@yahoo.com

Zmena programu pre zbor Rožňava

16. 11. 2019
bude Slavkovská L. (namiesto Joachímová A.)

30. 11. 2019
bude Joachímová A. (namiesto Slavkovská L.)

viac info v časti Program