Spravodaj Maják 1 / 2021

Vyšlo nové číslo spravodaja Maják 1 / 2021. Napriek rôznych obmedzeniam sa nám podarilo časopis pripraviť a Pán požehnal aj akcie a aktivity, o ktorých sa dočítate v najnovšom čísle.

Z obsahu:

Úvodné slovo br. kazateľa Kopilca

Čo je nové v zbore Revúca

 • Čas v Revúcej a deti v tomto období
 • Svadba v zbore
 • Malý postreh z našej skupinky
 • Dobrovoľníci v DSS Košice

Čo sme prežili v zbore Rožňava

 • Sobota v zbore
 • Narodeniny sestry Rusznákovej
 • Skupinka online

Prečo sa mi stala nehoda na bicykli (Z archívu – Skúsenosť kolportéra J. Londu z roku 1926)

Momentálne je spravodaj Maják distribuovaný prostredníctvom traktátnikov jednotlivým členom zborov Revúca a Rožňava. Prečítajte si aj online verziu, na stiahnutie: MAJÁK 01 / 2021

Ak máte nejaké nápady alebo akékoľvek pripomienky a vylepšenia spravodaja Maják píšte na adresu: spravodajmajak@yahoo.com

Nový program pobožností

Milé sestry a bratia,
uverejňujeme nový Program pobožností, ale vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú situáciu sa bohoslužby nekonajú. Program budeme aktualizovať podľa vývoja epidemiologickej situácie. Za pochopenie ďakujeme a prajeme Božiu ochranu a vedenie vo Vašich životoch.
Zbor Rožňava

PF 2021

Milé sestry, bratia a priatelia v Kristu,

prajeme Vám v Novom roku 2021 hojnosť Ducha Svätého, aby Vás viedol v týchto časoch a tak spoločne ako údy Kristovho tela sme prinášali ovocie Ducha a boli pripravení na Jeho slávny druhý príchod.

Zbor Rožňava

PF 2021

Spravodaj Maják 4 / 2020

Oznamujeme, že vyšlo posledné tohtoročné číslo spravodaja Maják 4 / 2020. Je to s menším opozdením, ale s o to väčšou radosťou. Ďakujeme nášmu Nebeskému Otcovi, že nám požehnal rôzne akcie aj napriek súčasným obmedzeniam a vydali sme dokonca rozšírené číslo.

Z obsahu:

Úvodné slovo br. kazateľa Kopilca

Čo sme prežili v zbore Revúca

 • Letný tábor detí
 • Každoročný guláš
 • Naše deti

Novinky zo zboru Rožňava

 • Skupinka v zbore
 • Sobota v zbore a prírode
 • Návšteva brata Ondruška
 • Sestra Nielsenová v zbore
 • Návšteva brata Kolesára
 • Brigáda v šatníku
 • JOEL v Kežmarku

Odpusť nám, že zabúdame (Modlitba na sobotný deň) – zamyslenie

Momentálne je spravodaj Maják distribuovaný prostredníctvom traktátnikov jednotlivým členom zborov Revúca a Rožňava. Prečítajte si aj online verziu, na stiahnutie: MAJÁK 04 / 2020

Ak máte nejaké nápady alebo akékoľvek pripomienky a vylepšenia spravodaja Maják píšte na adresu: spravodajmajak@yahoo.com

Aktualizovaný program!

Milé sestry a bratia,
prosíme venujte pozornosť Programu pobožností, aktualizovali sme ho podľa aktuálne situácie.

Viac sa dozviete v časti Program.

Spravodaj Maják 3 / 2020

S radosťou oznamujeme, že vyšlo nové číslo spravodaja Maják 3 / 2020.

Z obsahu:

Úvodné slovo br. kazateľa Kopilca

Ako sme sa mali v zbore Revúca

 • Sobotné škôlky
 • „Uzlíky života“
 • Oslava narodenín
 • Zabudli sme? (Skutočný príbeh Evky Huťanovej – zamyslenie)
 • Vrabček – zamyslenie

Čo je nové v zbore Rožňava

 • Videorozhovory
 • Sobota opäť v zbore
 • Skupinka v zbore – opekačka

Momentálne je spravodaj Maják distribuovaný prostredníctvom traktátnikov jednotlivým členom zborov Revúca a Rožňava. Prečítajte si aj online verziu, na stiahnutie: MAJÁK 03 / 2020

Ak máte nejaké nápady alebo akékoľvek pripomienky a vylepšenia spravodaja Maják píšte na adresu: spravodajmajak@yahoo.com

Zmena programu!

Milé sestry a bratia,
prosíme venujte pozornosť zmene programu, týka sa zboru Revúca za mesiac jún.

Viac sa dozviete v časti Program.

Spravodaj Maják 2 / 2020

Ďakujeme nášmu Nebeskému Otcovi, že napriek komplikovanej situácii Vám môžme oznámiť, že vyšlo nové číslo spravodaja Maják 2 / 2020.

Z obsahu:

Úvodné slovo br. kazateľa Kopilca + zamyslenie M. Vdoviaka

Čo je nové v zbore Revúca

 • Biblické prednášky br. kazateľa M. Riečana
 • Nehybovi prijatí do zboru
 • Benefičný koncert
 • Stretnutia detí („Puzzle života“ a Klúčenky) a stretnutie mládeže i žien
 • Ekumenické a modlitebné stretnutie

Čo sme zažili so zborom Rožňava

 • Cezhraničná bohoslužba
 • Joel 7

Momentálne je spravodaj Maják distribuovaný prostredníctvom traktátnikov jednotlivým členom zborov Revúca a Rožňava. Prečítajte si aj online verziu, na stiahnutie: MAJÁK 02 / 2020

Ak máte nejaké nápady alebo akékoľvek pripomienky a vylepšenia spravodaja Maják píšte na adresu: spravodajmajak@yahoo.com

MIMORIADNE OPATRENIE

Milé sestry a bratia, milí priatelia,

chceme vás touto cestou informovať o krokoch, ktoré sme sa v súvislosti s šírením koronavírusom SARS-CoV-2 vyvolávajúcim ochorenie COVID-19 rozhodli urobiť.

Na základe výzvy zodpovedných orgánov nášho štátu a na základe rozhodnutia vedenia cirkvi sme sa v našich zboroch a skupinách rozhodli prerušiť spoločné sobotné bohoslužby, a to do odvolania (vrátane spoločných stretnutí mládeže, študijných skupín a iných verejných činností). Kazatelia zborov zostávajú vo svojej službe naďalej. Svoju službu vykonávajú podľa potreby a to buď formou osobnej pastorácie, alebo prostredníctvom telefónov či iných komunikačných prostriedkov, ako napr. e-mail, Skype, Facebook, Messenger, Hangouts či WhatsApp. Chceme vás v tejto (veríme že prechodnej) situácii povzbudiť k modlitbám a k štúdiu Božieho slova, hoci v užšom rodinnom kruhu.

More >

Spravodaj Maják 1 / 2020

S radosťou oznamujeme, že vyšlo novoročné číslo spravodaja Maják 1 / 2020. Keďže nám Pán Boh požehnal mnoho zborových akcií, tak sa podarilo vydať rozšírené číslo.

Z obsahu:

Úvodné slovo br. kazateľa J. Kopilca + novoročné blahoželania

Novinky zo zboru Revúca

 • Jéj darčeky (aktivity s deťmi)
 • Návšteva v Holešove
 • Ďalšie aktivity s deťmi
 • Modlitebné stretnutie
 • Krása, ktorá pramení zvnútra (stretnutie žien)
 • Pudingová párty
 • Perníčkovanie
 • Koniec roka 2019
 • Zamyslenie „Indiánsky rituál“

Čo je nové v zbore Rožňava

 • Sobota vďačnosti
 • JOEL v Kežmarku
 • Návšteva br. Romana Uhrina
 • Návšteva Janky Nielsenovej + báseň „Soľ zeme“
 • 50. výročie založenia zboru Markuška

Momentálne bol spravodaj Maják distribuovaný do zborov Revúca, Rožňava a Markuška. Prečítajte si aj online verziu, na stiahnutie: MAJÁK 01 / 2020

Ak máte nejaké nápady alebo akékoľvek pripomienky a vylepšenia spravodaja Maják píšte na adresu: spravodajmajak@yahoo.com